Visa mới dành cho cha mẹ được tài trợ tạm thời (Temporary sponsored parent visa) do Bộ di trú Úc mở

Thông tin này liên quan trực tiếp tới visa của cha mẹ được tạm thời bảo lãnh, Bộ di trú Úc giới thiệu visa mới này nhằm thực thi lời tuyên bố của Thứ trưởng Bộ Ngoại giao vào ngày 5/5/2017.

Visa mới dành cho cha mẹ được tài trợ tạm thời (Temporary sponsored parent visa) do Bộ di trú Úc mở

Visa cha mẹ bảo lãnh tạm thời được hiểu như thế nào?

Produced by VIETFACE TV AUSTRALIA Executive Producer: HOANG (KIM) NGUYEN Director: PHUNG LOAN Producer: DANNY …

Visa mới sẽ cho phép người Úc bảo trợ cho cha mẹ ở lại Úc với thời gian lên tới 5 năm.

Việc sắp xếp visa mới này không áp dụng thay thế cho các visa cha mẹ hiện có.

Ngoài ra, visa cha mẹ được tài trợ tạm thời nhằm mục đích để giải quyết các mối quan tâm lâu dài của cộng đồng về thời gian chờ đợi theo sự sắp xếp hiện tại của visa bảo lãnh cha mẹ.

Để xin được visa cha mẹ bảo lãnh tạm thời bạn cần đủ điều kiện gì?

  • Là phụ huynh (cha mẹ nuôi hoặc nuôi dưỡng) và bố mẹ của công dân Úc,
  • Thường trú nhân tại Úc và các công dân New Zealand đủ điều kiện.
  • Đối với trường hợp dượng hoặc mẹ kế chỉ có thể nộp đơn nếu họ vẫn còn giữ mối quan hệ hôn nhân/người phối ngẫu với cha / mẹ đẻ của người con bảo trợ ở Úc.

Lưu ý: Mỗi lần gia đình chỉ có thể bảo lãnh bố mẹ (tối đa là hai người) thì được tài trợ cho visa này.

READ  Cảnh báo triệu chứng ung thư gan sớm rõ ràng nhất

Những yêu cầu đối với phụ huynh để được cấp visa cha mẹ tạm thời được tài trợ?

  • Người bảo trợ là con Úc và được chấp thuận.
  • Cung cấp các yêu cầu lý lịch tư pháp, sức khoẻ và nhân cách
  • Không có nợ y tế công cộng tại Úc.

Họ phải có bảo hiểm sức khoẻ từ một nhà cung cấp ở Úc hợp lệ cho thời gian mà họ dự định ở lại Úc và họ phải duy trì nó.

Tôi có thể xin visa này như thế nào?

Việc xin visa mới này sẽ được thông qua Nghị quyết của Bộ Di trú.

Visa mới sẽ được đưa ra vào cuối năm 2019 nếu nó được thông qua trước Thượng viện trong cuộc họp mùa đông.

Phí và lệ phí nào sẽ được áp dụng cho visa mới này?

Phí nộp đơn xin visa cho:

  • Visa 5 năm sẽ là 10 ngàn đô la Úc
  • Visa 3 năm sẽ là 5 ngàn đô la Úc.

Sẽ không có khoản đóng bảo lãnh (bond) tài chính cho visa này.

Thời gian có hiệu lực và số lần có thể nộp đơn xin với visa tạm thời này?

Một khi bạn được cấp, visa mới này sẽ có giá trị trong 3 hoặc 5 năm.

Bạn có thể nộp đơn và được cấp visa này nhiều lần nhưng thời gian lưu lại cao nhất là 10 năm.

Có đòi hỏi  yêu cầu về tiếng Anh không?

Visa mới không có yêu cầu về tiếng Anh.

READ  Top 8 kiểu tóc lob xoăn đẹp mới nhất đầu 2019 – 2020

Có thể làm việc, hoặc học tập với người có visa này không?

Cha mẹ không thể làm việc trên visa này. Tuy nhiên, họ có thể hỗ trợ chăm sóc trẻ trong nhà hoặc thực hiện các hoạt động tình nguyện, không được trả lương.

Họ sẽ có thể tham gia thêm khóa học ngắn hạn, không chính thức với visa này. Nếu họ muốn học các khóa học toàn thời gian chính thức, họ sẽ cần phải nộp đơn xin Visa Sinh viên.

Cư dân tạm thời  có thể bảo lãnh cha mẹ họ?

Không được. Việc bảo lãnh này chỉ áp dụng cho công dân/thường trú nhân hoặc công dân New Zealand đủ điều kiện