Visa làm việc tạm thời tại úc chuyên gia lưu trú ngắn hạn – subclass 400

Visa làm việc tạm thời tại úc cho chuyên gia lưu trú ngắn hạn – subclass 400 này chỉ áp dụng cho những đương đơn có mục đích làm việc trong thời gian ngắn hạn, có chuyên môn cao, và tính chất công việc không liên tục.

Việc xin visa làm việc tàm thời của bạn đã được cấp thì sau 6 ngày bạn  sẽ được phép nhập cảnh. Về cơ bản theo quy định thì bạn chỉ có 3 tháng để ở lại Úc. Và với visa này bạn có thể được gia hạn đến 6 tùy thuộc vào các hoạt động của bạn.

Visa làm việc tạm thời tại úc chuyên gia lưu trú ngắn hạn – subclass 400

Điều kiện để được cấp visa làm việc tạm thời tại Úc

  • Bạn phải chứng minh được công việc của đương đơn tại Úc là làm việc ngắn hạn và không liên tục
  • Có kinh nghiệm, tay nghề hoặc nền tảng công việc liên quan đến công việc hoặc hoạt động cá nhân phù hợp với công việc đó.
  • Đủ tài chính để đảm bảo cho cuộc sống của bản thân và những thành viên trong gia đình đi kèm hồ sơ.
  • Sự hỗ trợ về mặt tài chính từ tổ chức hoặc doanh nghiệp mời bạn tới làm việc (nếu có thể)
  • Đáp ứng yêu cầu về sức khỏe và phẩm hạnh.

Khi nhận được visa làm việc tạm thời úc bạn có thể:

  • Bạn sẽ được ở lại Úc trong thời gian khoảng 3 tháng. Trong một số trường hợp phát sinh chế có thể kéo dài khoảng 6 tháng.
  • Bạn sẽ được làm việc trong thời gian ngắn hạn, có tính chuyên môn cao.
  • Đưa vợ/chồng và các con kèm theo visa của bạn. Mọi thành viên trong gia đình (trừ bạn) không có quyền làm việc tại nước Úc.
READ  Trường Academy of Cosmetic Dermal Science của úc tại bang Western

Nếu visa làm việc tạm thời  tại Úc hết hạn đương đơn bắt buộc phải rời khỏi nước Úc, trừ trường hợp có hoạt động đặc biệt.