Một số thay đổi trong chương trình visa định cư doanh nhân và thang điểm tay nghề úc

Vào ngày (16/9/2016), Úc cho ra một visa mới nhằm thu hút và giữ chân những người tài giỏi ở lại Úc làm việc. ngoài ra những sinh viên tốt nghiệp sẽ được cấp bổ sung điểm theo chương trình định cư tại Úc diện tay nghề, nâng cao con đường của mình và có thể trở thành thường trú nhân tại Úc.

Bộ trưởng Bộ Di Trú và Bảo vệ Biên giới, Ông Peter Dutton cho biết: “Chính phủ đã thúc đẩy tăng trưởng kinh tế thông qua sự đổi mới, bao gồm cả việc đổi mới trong kinh doanh của chúng tôi và chương trình xin visa đầu tư ”

“Thị thực Doanh nhân mới cung cấp một con đường để được thường trú tại Úc và cho phép những doanh nhân tài trợ với $ 200.000 từ một bên thứ ba xác định để phát triển và thương mại hóa những ý tưởng sáng tạo của họ ở Australia”, ông Dutton đã nói.

Một số thay đổi trong chương trình visa định cư doanh nhân và thang điểm tay nghề úc

Đồng thời, cũng đưa ra một số địa điểm di cư có tay nghề cao đã được thực hiện nhằm khuyến khích các sinh viên quốc tế đã hoàn thành quá trình nghiên cứu sau đại học tại Úc trong các lĩnh vực về khoa học, về công nghệ, kỹ thuật hoặc về toán học để được ở lại Úc.

Bạn đang LO LẮNG về…: Những kênh đầu tư hiện nay tại Việt Nam bao gồm đầu tư tài chính, đầu tư bất động sản,…có an toàn …

Ở thay đổi này, những sinh viên đã tốt nghiệp trong các danh sach ngành nghề được chọn sẽ được cấp bổ sung điểm theo chương trình  định cư Úc diện tay nghề, nhằm giúp các bạn có thể trở thành thường trú nhân Úc dễ dàng hơn.

READ  DU học Úc ngành đầu bếp đã bao giờ bạn nghĩ tới.

Bộ trưởng Bộ Công nghiệp, sáng tạo và Khoa học, Ông Greg Hunt cho biết những sáng kiến mới sẽ được xem xét và bổ sung đổi mới quốc gia của Chính phủ và các Chương trình Khoa học.

“Những sáng kiến mới này sẽ tiếp tục khuyến khích sự đổi mới tại Úc bằng cách đảm bảo rằng các ý tưởng từ kết quả nghiên cứu được chuyển đổi thành thực tế thương mại, và khuyến khích những sinh viên sau đại học giỏi nhất, tốt nhất với một trình độ khoa học hay công nghệ tập trung ở lại Úc” Ông Hunt nói.