Một quy định mới về đơn miễn sự hiện diện bất hợp pháp là luật di trú Mỹ

Vào ngày 6 tháng 1 năm 2012, Bộ An Ninh Nội Chính Hoa Kỳ đã công bố sẽ có quy định mới của luật di trú mỹ được ban hành về cách cứu xét đơn xin miễn sự hiện diện bất hợp pháp cho các đương đơn- thân nhân trực thuộc của công dân Hoa Kỳ và đang làm đơn xin chiếu khán nhập cảnh.

Một quy định mới về đơn miễn sự hiện diện bất hợp pháp là luật di trú Mỹ

Mời các bạn xem qua để có thêm thông tin về Dự Luật Di Trú mới năm 2019 nhé! Mình tạo kênh này để chia sẻ kinh nghiệm nộp …

Dù đương đơn xin thị thực để đi du lịch, du học hoặc xin di dân đều bị lệ thuộc vào điều luật cấm nhập cảnh chính là Ðiều Luật 212 Inadmissibility Grounds. Một số vài điều luật thường bị áp dụng là:

– 212(a)(1) là bị cấm nhập cảnh vì bị bệnh truyền nhiễm như AIDS, TB, v.v…

– 212(a)(2) là bị cấm nhập cảnh vì có tiền án.

– 212(a)(6) là bị cấm nhập cảnh vì khai gian như trong trường hợp đã bị Lãnh sự quán Hoa Kỳ từ chối không cấp chiếu khán theo hồ sơ bảo lãnh diện vị hôn phu vị hôn thê, diện vợ chồng, v.v…

– 212(a)(9) là bị cấm nhập cảnh vì có mặt ở Hoa Kỳ bất hợp pháp. Những vị nào có mặt ở Hoa Kỳ bất hợp pháp tùy theo mức thời ggian có mặt sẽ tương ứng với mức thời gian cấm nhập cảnh cụ thể như sau: trên 6 tháng nhưng dưới 1 năm khi rời Hoa Kỳ sẽ bị cấm nhập cảnh 3 năm hoặc trên 1 năm khi rời Hoa Kỳ sẽ bị cấm nhập cảnh 10 năm.

READ  Trường Đại học University of Cincinnati của Mỹ

Những người nào bị lọt vào điều luật 212(a)(9) có nghĩa là có mặt ở Hoa Kỳ bất hợp pháp là đối tượng sẽ áp dụng quy định mới này.

Sẽ có người đặt câu hỏi là: Tại sao đã có mặt tại Hoa Kỳ và đã đang ở trong tình trạng bất hợp pháp thì tại sao rời Hoa Kỳ để bị cấm nhập cảnh 3 năm hoặc 10 năm? Có nhiều trường hợp phải rời Hoa Kỳ để xin thị thực di dân để được nhập cảnh Hoa Kỳ. Vì những người nhập cảnh Hoa Kỳ theo diện fiance tức là diện vị hôn phu/hôn thê chỉ được làm thẻ xanh với người bảo lãnh đương đơn sang Hoa Kỳ. Đới với đương đơn nhập cảnh Hoa Kỳ theo diện vị hôn phu vị hôn thê nhưng vì một lý do nào đó không đi đến hôn nhân hoặc đã làm hôn thú rồi nhưng người bảo lãnh đổi ý không tiếp tục hồ sơ xin thẻ xanh, khi đó dù là lập hôn thú với một người công dân Hoa Kỳ khác nhưng đương đơn vẫn không được làm thẻ xanh tại Hoa Kỳ. Tuy nhiên vẫn có cách giải quyết cho trường hợp bạn muốn xin thẻ xanh vì đã lập hôn thú với người công dân Hoa Kỳ khác, nếu như vậy thì đương đơn phải rời khỏi Hoa Kỳ, trở về quốc gia của mình và làm đơn xin thị thực tại Tòa Lãnh sự quán Hoa Kỳ (TLSQHK)

READ  Trường đại học Griffith University ở Úc tại Gold Coast, bang Queensland

Vậy nhiều người ở trong tình trạng đó đã ở Hoa Kỳ bất hợp pháp trên 1 năm cho nên nếu họ rời khỏi Hoa Kỳ thì sẽ bị cấm nhập cảnh Hoa Kỳ 10 năm theo điều luật 212(a)(9) thì phải làm như thế nào?

Trong tình huống này đương đơn có thể nộp đơn xin miễn điều luật cấm nhập cảnh 212(a)(9). Nhưng hãy lưu ý, theo thủ tục nộp đơn xin miễn, đương đơn phải rời Hoa Kỳ để làm đơn xin thị thực tại TLSQHK ở quốc gia của họ và phải đợi TLSQHK quyết định là đương đơn bị lọt vào điều luật 212(a)(9) sau đó đương đơn mới được nộp đơn xin miễn với Sở Di Trú. Khi Sở Di Trú chấp thuận đơn xin miễn đồng nghĩa với việc TLSQHK sẽ cấp thị thực. Tuy nhiên nếu không may mắn được Sở Di Trú chấp nhận thì đương đơn sẽ bị kẹt lại và sẽ lọt vào tình cảnh vợ ở một nơi chồng ở một nẻo. Đây cũng chính là lý do khiến nhiều người quyết định không rời khỏi Hoa Kỳ vì không có gì chắc chắn là họ được đoàn tụ với người phối ngẫu của mình. Vì mối lo ngại này cho nên vào ngày 6 Tháng Giêng năm 2012, Bộ An Ninh Nội Chính công bố họ sẽ ban hành các quy định mới về cách xét xử đơn xin miễn sự hiện diện bất hợp pháp cho những đương đơn là thân nhân trực thuộc của công dân Hoa Kỳ và đang làm đơn xin chiếu khán nhập cảnh.

READ  Trường Đại học Drury University của Mỹ bang Missouri

Vậy nội dung cụ thể của quy định này là gì?

Các thủ tục mới sẽ cho phép các đương đơn nộp đơn xin miễn sự hiện diện bất hợp pháp khi còn có mặt tại Hoa Kỳ. Nếu đơn xin miễn được chấp thuận, đương đơn vẫn phải rời Hoa Kỳ và phải được phỏng vấn bởi Tòa Tổng Lãnh Sự Quán Hoa Kỳ. Tuy nhiên thuận lợi hơn là đương đơn sẽ không còn bị cản trở bởi điều luật 212(a)(9) không được cấp chiếu khán. Nếu đương đơn bị lọt vào đều luật cấm nhập cảnh khác thì vẫn phải làm đơn xin miễn điều luật đó trong khi ở ngoài Hoa Kỳ.

Theo thông báo của Sở Di Trú, quy định mới này chỉ được áp dụng cho thân nhân trực thuộc được gọi là Immediate Relative của công dân Hoa Kỳ mà thôi và sẽ không được áp dụng cho thân nhân của thường trú nhân và những thân nhân trực thuộc nào mà chỉ bị extreme hardship (tức là cực kỳ khó khăn) cho thân nhân nào mà không phải người phối ngẫu hoặc cha mẹ. Nói cách khác là extreme hardship sẽ không được áp dụng quy định mới này cho con cái hoặc anh chị em.