Hệ thống giáo dục tại Úc có điều gì khác với Việt Nam

Nền giáo dục úc có những điều khác biệt gì so với những nước khác và nhất là có khác biệt gì so với Việt Nam. Các bạn du học úc cần nắm bắt những thông tin sơ bộ về hệ thống giáo dục tại Úc để có phương pháp chuẩn bị tốt nhất trước khi du học.

Ở nền Giáo dục Úc, Hệ thống giáo dục trường học tại Úc là giống nhau với sự khác biệt nhỏ giữa các tiểu bang và vùng lãnh thổ. Hệ thống giáo dục trường học được bắt buộc trong độ tuổi từ sáu đến mười sáu (Lớp 1 đến Lớp 9 hoặc 10).

Hệ thống giáo dục tại Úc có điều gì khác với Việt Nam hình 2

Hệ thống giáo dục Úc với các  trường học có thời gian 13 năm và được chia thành:

  • Tiểu học – trong 7 hay 8 năm, bắt đầu từ mẫu giáo cho đến năm lớp 6 hoặc 7.
  • Trung học cơ sở – trong 3 hoặc 4 năm, từ lớp 7 đến lớp 10 hoặc lớp 8 đến lớp 10.
  • Trung học phổ thông – trong 2 năm, lớp 11 và 12.

Giáo dục Úc ở bậc đại học bao gồm các trường đại học, giáo dục chuyên nghiệp, giáo dục và đào tạo nghề (VET).

NHIỆM VỤ BẤT KHẢ THI | U23

Ngôn ngữ giảng dạy tại Úc

Tiếng Anh là ngôn ngữ chính giảng dạy trong hệ thống giáo dục, cũng là ngôn ngữ chính thức của Úc. Nhiều trường có các chương trình song ngữ hoặc các chương trình có các ngôn ngữ khác.

READ  Cập nhật Luật sửa đổi bổ sung một số điều của các Luật về thuế mới nhất

Hệ thống Văn Bằng Úc

Hệ thống giáo dục của Úc được phân biệt từ nhiều quốc gia khác do Hệ thống Văn Bằng Úc (AQF). Hệ thống AQF được thành lập vào năm 1995, là một chính sách quốc gia bao gồm các trình độ từ khu vực giáo dục đại học (giáo dục đại học và giáo dục đào tạo nghề) ngoài các giấy chứng nhận học lại, Giấy chứng nhận Trung Học Phổ Thông.

Hệ thống giáo dục tại Úc có điều gì khác với Việt Nam hình 3

Hệ thống AQF có 10 cấp độ và liên kết các bằng cấp trường học, trường dạy nghề, trường đại học thành một hệ thống quốc gia. Điều này cho phép bạn dễ dàng chuyển từ một mức độ học tập lên mức độ học tập tiếp theo, miễn là bạn đáp ứng yêu cầu thị thực, thủ tục du học của Úc. Nó cho phép lựa chọn và tính linh hoạt trong kế hoạch nghề nghiệp. Tất cả các bằng cấp trong hệ thống AQF giúp bạn chuẩn bị cho việc học cao hơn cũng như cuộc sống làm việc của bạn.

Nếu bạn đang học văn bằng AQF, bạn có thể chắc chắn rằng học viện của bạn có thẩm quyền của Chính phủ và được công nhận trên toàn quốc, mức độ hoặc bằng cấp AQF khác của bạn là trung thực. Các học viện được liên kết trên toàn quốc và trên toàn thế giới, giúp dễ dàng để di chuyển toàn bộ hệ thống giáo dục giữa các khóa học hoặc các học viện trong các khuôn khổ được thỏa thuận công nhận chính thức. Có nghĩa là mỗi bước trong con đường học tập sẽ góp phần vào tương lai của bạn cho dù bạn học ngành gì hay mục tiêu nghề nghiệp của bạn là gì đi nữa.

READ  Tác dụng của rễ cây đinh lăng ngâm rượu

Hệ thống giáo dục tại Úc có điều gì khác với Việt Nam hình 4

Đó là những điều cần phải biết về hệ thống giáo dục cũng như văn bằng tại úc mà du học sinh cần biết. Các du học sinh khi đã nắm bắt được hệ thống giáo dục có những khóa học gì, các chương trình gì và đào tạo như thế nào. Các bạn sẽ dễ dàng thiết kế lộ trình học hơn. Nhất là tìm hiểu về văn bằng, các bạn sẽ hiểu hơn về việc làm của mình hơn. Cơ hội việc làm cũng sẽ cao hơn.