Cập nhật số lượng hồ sơ nhận được thư mời định cư úc diện tay nghề

Tất cả những người muốn đến Úc định cư với tay nghề chuyên môn, ví dụ ngành kế toán, kỹ sư điện, chuyên gia kỹ thuật đầu tiên họ phải nộp đơn bày tỏ nguyện vọng  (Expression of Interest – EOI)  cho tủng tâm du học, họ sẽ xem xét. Người nào có số điểm cao nhất, đủ các điều kiện nhất, sẽ được ưu tiên gửi thư mời nộp hồ sơ xin visa (invitation rounds). Dưới đây là những thông tin về số lượng hồ sơ nhận được thư mời định cư úc diện tay nghề.

Cập nhật số lượng hồ sơ nhận được thư mời định cư úc diện tay nghề

Do số lượng nộ hồ sơ cao, nhiều nên các nhóm nghề nghiệp dưới đây sẽ là đối tượng được sắp xếp theo tỷ lệ để đảm bảo tính sẵn sàng của lời mời theo chỉ tiêu đã được đề ra trong năm của Bộ di trú Úc. SkillSelect đầu tiên phân bổ lời mời dành cho diện Tay nghề độc lập – Independent visa (subclass 189) và sau đó mới đến diện visa các Vùng miền – Regional (subclass 489).

  1. Ngành kế toán – Accountant
  2. Ngành kiểm toán viên, thư ký và thủ quỹ của công ty – Auditors, Company Secretaries and Corporate Treasurers
  3. Ngành Kỹ sư Điện tử – Electronics Engineers
  4. NgànhKỹ sư công nghiệp, kỹ sư cơ khí và kỹ sư sản xuất – Industrial, Mechanical and Production Engineers
  5. Chuyên gia kỹ thuật khác – Other Engineering Professionals
  6. Các nhà phân tích kinh doanh công nghệ thông tin và hệ thống – ICT Business and System Analysts
  7. Ngành Lập trình viên phần mềm và ứng dụng – Software and Applications Programmers
  8. Chuyên gia Mạng máy tính – Computer Network Professionals

Dưới đây là những thông tin xin gửi bạn kết quả thư mời EOI định cư Úc diện tay nghề vòng rút thăm ngày 10/05/2017:

Visa subclassJulyAugSeptOctNovDecJanFebMarAprMayJuneTotal
Skilled – Independent (subclass 189)3050140000000000004450
Skilled – Regional Provisional (subclass 489)2001000000000000300
Total325015000000000004750

 

Visa SubclassPoints scoreVisa date of effect
Skilled – Independent (subclass 189)6026 July 2019 9.47 pm
Skilled – Regional Provisional (subclass 489)6021 August 2019 2.23 pm

Bảng điểm định cư Úc Diện tay nghề những hồ sơ nhận được Thư mời do Bộ di trú thống kê cập nhật ngày 3/8/2016:

PointsDescriptionPoints scoreVisa date of effect
2211Accountants7020 June 2016  4.04 pm
2212Auditors, Company Secretaries and Corporate Treasurers7027 May 2019 2.52 pm
2611ICT Business and System Analysts657 December 2019 12.03 pm
2613Software and Applications Programmers656 June 2019 1.22 pm
2339Other Engineering Professionals6021 July 2016  3.57 pm
2631Computer Network Professionals6020 June 2019 6.34 pm